Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
3114 февруари е крайният срок за записване в предстоящото обучение за кариерни консултанти по международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

14 февруари е крайният срок за записване в предстоящото обучение за кариерни консултанти по международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF)

Фондация на бизнеса за образованието организира сертификационно обучение на кариерни консултанти, което ще се проведе през периода март - април 2020 г. Обучението е подходящо за специалисти от частния и неправителствения сектор, както и за публични организации (Центрове по кариерно ориентиране / подкрепа за личностно развитие, общини, бюра по труда, училища и др.).

Обучението се провежда по международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF), по която от 2005 г. досега у нас са обучени над 1000 специалисти, практикуващи в средното и висшето образование, бизнеса, неправителствени организации и институции. Освен в България, програмата се прилага в Румъния, Македония,  Гърция, Турция, Кипър, Германия, Португалия, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Япония, Тайван и др. Повече информация за сертификата GCDF можете да намерите на: http://bulgaria.nbcc.org/bg/ (на български).


Обхващат се следните теми:

 • Теории за кариерното развитие

 • Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите

 • Процес на оценяване в кариерното консултиране

 • Определяне на цели и изготвяне на план за действие

 • Реализация на програми за кариерно развитие

 • Умения за ефективна комуникация и презентиране

 • Пазар на труда и умения за заетост

 • Маркетинг на кариерните услуги

 • Нови технологии и иновативни инструменти в консултирането

 • Етични и правни въпроси. Супервизия.

Водещ на обучението е Наталия Николова - психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси. По време на цялото обучение тя ще бъде на разположение на обучаемите за споделяне на опит, обратна връзка и насоки.


Обучението ще се проведе в Есенс център, София и ще включва следните етапи:

 • Първа присъствена сесия: 18, 19, 20 март – лекционна част и практически модули.

 • Дистанционна подготовка: запознаване с различни теоретични материали и упражнения за самооценка на наученото (около 4 работни дни).

 • Втора присъствена сесия: 27 и 28 април – практически модули.

 • Дистанционна подготовка: разработване на казус.

 • Сертифициране на участниците, които успешно са приключили обучението си - до 30 юни.

Такса

Таксата за обучение е 480 лв. с ДДС и включва 120 часа обучение, материали и супервизия, кафе паузи по време на присъствените сесии и издаване на международен сертификат, валиден за период от 5 години. Таксата се превежда еднократно по банков път преди началото на обучението. 


Изисквания към кандидатите:

 • да са завършили висше образование, мин. квалификационна степен "Бакалавър";

 • да притежават опит в консултиране, информиране, обучение и работа с клиенти (мин. 120 часа) или възможност да го придобият до приключване на обучението.

Записване:

Желаещите трябва да изпратят кратка информация за себе си, професионалния си опит до момента и мотивацията си за участие в обучението, както и актуални контакти - имейл и телефон за връзка до 14 февруари 2020 на: Nevena.Rakovska@gmail.com.


Обучението ще се проведе при сформирана група от мин. 8 участници. В началото на месец март ще бъде изпратена подробна информация и програма на обучението.


Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове, училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и ученическите практики и над 40 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие. 

Публикувано от:

Фондация на бизнеса за образованието

 

Сходни публикации

18.12.2019
7 начина да преборите празниците, когато сте с хранително нарушение 7 начина да преборите празниците, когато сте с хранително нарушение

Храната и семейните събирания са централни елементи през коледните и новогодишни празници. Празничния ...

05.07.2019
Сертификационно обучение за работа с Developmental Profile 3 - София Сертификационно обучение за работа с Developmental Profile 3 - София

Developmental Profile 3 е предназначен за оценка на типичното развитие на децата и идентифицирането на ...

05.07.2019
Сертификационно обучение за работа с Conners 3 - София Сертификационно обучение за работа с Conners 3 - София

Рейтинг скалата за оценка на ADHD Conners 3 е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA ...