English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Дефиле на младото вино" в Стария град на Пловдив

 
„Дефиле на младото вино” в Стария град на Пловдив

„ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО” - 25 - 27 ноември 2022 г.

Най-големият туристически винен фестивал „Дефиле на младото вино“ е истинска наслада за почитателите на българското вино. За четиринадесета поредна година Старият град в Пловдив ще бъде домакин на празника. “Дефиле на младото вино” е първият фестивал в България, който „подава ръка“ на родните винопроизводители, като им предоставя възможността да презентират качествата и вкусовете на своята продукция пред широката публика. Фестивалът е с богата фолклорна и съпътстваща програма.

Той популяризира както българското винопроизводство, винения, кулинарния, така и културно-историческия туризъм, характерен за Пловдив. Запазете датите 25, 26 и 27 ноември в своя календар и планирайте среща с най-пивките млади вина на България.

*Събитието се финансират от Годишната програма за развитие на Община Пловдив.

‘The Young Wine Festival’ – November 25 - 27 2022

The biggest tourist wine festival ‘The Young Wine Parade’ is a real treat for the lovers of Bulgarian wine. For the 14th year in a roll the Old Town in Plovdiv will be a host to the celebration. ‘The Young Wine Parade’ is the first festival in Bulgaria that lends a hand to the local winemakers by giving them a chance to present the quality and taste of their production to the general audience. The festival has a rich folklore and accompanying program

It promotes not only Bulgarian winemaking/wine production, wine and culinary tourism, but also the cultural-heritage one that is typical for the city of Plovdiv. Save the dates November 25,26 and 27 in your calendar and plan a meeting with the tastiest young wines in Bulgaria.

*The event is financed by the Annual development program of the Municipality of Plovdiv.

info@ wineshowplovdiv.evemts

www.wineshowplovdiv.evemts
FaceBook: @MladoVino

instagram: young_wine_festival_plovdivСходни публикации

Театър срещу насилие. Представлението „ДНК” като начин да спрем агресията сред младите.

Театър срещу насилие. Представлението „ДНК" като начин да спрем агресията сред младите.

„ДНК" е театрален спектакъл, насочен към младежката публика и възрастните, които съзнават своята отговорност и роля за

КАСТИНГ за любителски младежки театрален спектакъл Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната - град Хасково

КАСТИНГ за любителски младежки театрален спектакъл Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната - град Хасково

Кастингът за новия любителски младежки спектакъл „Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната" ще се проведе на 7 октомври

Данфорови ритми - трето издание

Данфорови ритми - трето издание

ПОКАНА  Ние от Сдружение „Роден Двор”, имаме удоволствието да поканим всеки любител на българския фолклор, на третото издание