English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Семинар „Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“

 
Семинар „Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“

Фондация ВЕДНА има удоволствието да ви покани на своята нова инициатива - семинар „Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“. Семинарът се провежда за първи път в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Основен лектор и художествен ръководител е обичаната и уважавана проф. д-р Катeрина Илкова от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, а нейни асистенти ще бъдат Венера Фингарова – асистент в НАТФИЗ и Силвана Петрова – актриса в ДКТ-Сливен. За интересната и оригинална сценография в обучителния модул и публичното показване на резултатите ще разчитаме на Рада Петрова-Андонова – магистър по сценография.

Дейностите по тази инициатива ще се проведат през лятото на 2022 година на два етапа: онлайн срещи (края на месец юли и началото на месец август) и присъствен модул в края на месец август в Шумен на територията на ДКТ „Васил Друмев“.

В програмата на семинара „Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“ са заложени лекции и упражнения за придобиване на базисни компетенции за словесната изява на куклено-театралния герой: умение за действен анализ, подчинен на метода на съпреживяването в кукления театър; умение за откриване на заложените в куклата действени възможности и свързването им със словото; умение за съчетаване на компонентите кукла – слово – жест – движение като основа за художествено въздействие; умение за провеждане на словесно действие с куклено-театрален персонаж и др.

Участниците в семинара трябва да бъдат актьори и актриси, завършили специалност „Актьорско майсторство“ и студенти от ІІІ и ІV курс в актьорски специалности, които искат да придобият нови знания и умения в областта на кукленото изкуство и да надградят своите компетенции за художествено словесно въздействие чрез театрална кукла, съобразно с нейната действена природа. Проектът на Фондация ВЕДНА предвижда безплатно участие в семинара на 10 човека.

По време на присъствените дейности, нашите партньори от ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен ще осигурят настаняване на част от участниците на територията на театъра. При проявено желание от страна на други партньори на проекта (държавни и частни театри, висши училища и др.) предвиждаме публичен показ на продукцията и на предоставени от тях сцени и пространства.

ВНИМАНИЕ! След запълване бройката за безплатно участие, Фондация ВЕДНА ще предложи такса участие на желаещите да се включат в семинара.

Заявка за участие в семинара „Пътят – текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“ може да направите на e-mail: workshop@vedna-bg.com. Формулярът за участие, който да попълните и изпратите в срок до 30 април 2022 г. може да бъде изтеглен и от
https://docs.google.com/document/d/1T7Qa4QzTvSAPqrgZjB2sk_2egGEg_pWp/edit?usp=sharing&ouid=104510967928123399506&rtpof=true&sd=true

За повече информация: 0896 505 946 (Красимира Методиева, Председател на Фондация ВЕДНА), 0896 657 547 (проф. д-р Катерина Илкова).
Всички материали, които ще бъдат използвани в семинара (кукли, реквизит, декор и др.), ще бъдат предоставени безвъзмездно на участниците и/или театрите, които ще се включат в нашата инициатива.

Публичния показ на резултатите от семинара предполага създаването на куклено-театрални миниатюри, които могат да продължат живота си в сценичното пространство и след приключване на семинара.

Благодарим ви за отделеното време! С пожелание за бъдещи продуктивни партньорства, Красимира Методиева (ръководител на проект)
--------------------------------------
Индикативна програма на семинара:

01 – 30 април 2022 г. – записване за семинар “Пътят - текст, въображение, сценично въздействие в кукления театър“. (Моля, имайте предвид, че бройките за безплатно участие в семинара са ограничени!)
1 юни – 30 юни 2022 г. – координиране на програмата с участниците в семинара.
1 юли – 20 юли 2022 г. – предварителна срещи и разговори с участниците и изпращане на текстове и кукли.
20 юли – 10 август 2022 г. – онлайн модул, включващ лекции и упражнения за всички участници и индивидуални срещи по предварително съгласуваната програма.
27 август – 31 август 2022 г. – присъствен модул на територията на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, включващ лекции, упражнения, репетиции и публично показване на резултатите от семинара.


Публикувано от:

ВЕДНА

Сходни публикации

Данфорови ритми - трето издание

Данфорови ритми - трето издание

ПОКАНА  Ние от Сдружение „Роден Двор”, имаме удоволствието да поканим всеки любител на българския фолклор, на третото издание

Фестивал на камерния танц

Фестивал на камерния танц

Фестивалът е уникален по рода си в страната. На 6-8 май 2022 г., за деветнадесета поредна година Община Хасково и Младежки

Дефиле „Вино и гурме” в Стария град на Плводив през май 2022

Дефиле „Вино и гурме" в Стария град на Плводив през май 2022

ДЕФИЛЕ ВИНО И ГУРМЕ - 14 и 15 май 2022 г. в Стария град на ПловдивС настъпването на пролетта Старият град в Пловдив ще посрещне