English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бдителни родители - обучение за семейства с деца с редки болести

 
Бдителни родители - обучение за семейства с деца с редки болести

На 25 юни, ще  се проведе първото от поредица онлайн обучения, адаптирани за българските семейства, засегнати от редки болести. Обученията са насочени към актуални теми, свързани с редките болести при деца и възрастни и са адаптирани специално от екипа на Българска Хънтингтън Асоциация и Ресурсен център Frаmbu, партньорите в проект "Овластяване на хора с редки болести".

Линк за записване за обучението "Бдителни родители":
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-usrjoiEtVvZPLMtylAA9WpyVhDQjkE

Обучението е  част от инициативата „Овластяване на хора с редки болести-2021“, която цели да подкрепи живеещите с редки болести в България ,чрез застъпнически и обучителни дейности и се изпълнява от Българска Хънтингтън Асоциация. Инициативата за застъпничество има за цел да постигне постоянна гражданска активност на хората с редки болести, чрез изграждане на работещи модели за подкрепа, мрежа за взаимопомощ и обучения насочени към потребностите на засегнатите.

Партньори по проекта са норвежкия ресусрен център за редки болести Frambu, който притежава повече от 60 годишен опит в подкрепата и коориднирането на грижите за семейства с различни редки болести.

Програмата на обучението "Бдителни родители" очаквайте скоро!

Проект „Овластяване на хора с редки болести -2021“ се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, www.activecitizensfund.bg