English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Системни констелации с помощта на коне

 
Системни констелации с помощта на коне

Чувствате ли се заседнали?
Имате ли нужда от яснота и промяна?
Търсите ли свобода от негативни модели?
Системните констелации с коне могат да ви помогнат да придобиете представа за преминали изпитания, да си позволите да се изправите пред настоящите предизвикателства и да установите ясен път към бъдещето!

„Системният поглед“ за решаване на проблеми
върху физически и психически симптоми при вашите клиенти или техните коне
 
 • Вие сте алтернативен практикуващ, остеопат, физиотерапевт, лекар, хомеопат, психотерапевт, треньор,
 • Вие сте натуропат, конски остеопат, животински комуникатор, ветеринарен лекар, хомеопат за животни,
 • Вие сте учител по езда, терапевт по езда, инструктор по езда, треньор на коне
 • Имате потребност от лична сесия
Сигурно знаете това:

Вашите пациенти/клиенти имат симптоми, физически или психически. Те се нуждаят от вас, за да им помогнете възможно най-скоро! Вероятно също така знаете, че достигате границите си с вашите методи . Това ви обезпокоява, прави ви неудовлетворени , може би ви кара да загубите! Това често не се дължи на вашия метод, а защото начинът за решаване на проблема се крие в семейната система на вашите пациенти/клиенти. Липсва ви "системният поглед" към семейната система на вашата целева група.
 
Системните констелации или обучение за терапия с конете ви показват как да интегрирате „системната перспектива“ във вашата работа с коне. Ще можете да работите със смирение, радост и съпричастност, без да се отказвате от предишните си концепции!

Теми:
 • Работа с коня като проекционен носител, като представител в Constellation Work, Коучинг с коне.
 • Триадата кон – човек – учител или терапевт, Трансфери / Контратрансфери,
 • Констелации  за болни коне, инвентаризация на коне.
 • Супервизия
Този подход предлага на участниците възможността да изследват въпроси и намерения от системна гледна точка - такава, която признава дълбоко вкоренените родови, обществени, културни и други групи, към които принадлежи всеки. С конете като наши водачи, ние можем да имаме въплътено преживяване, което ни позволява да се докоснем до „познаващото поле“ и познанието на собственото ни тяло, да надхвърлим историите, които могат да ни обвържат, за да разкрием по-дълбоки истини и възможности за изцеление, прозрение и посока .
Системните констелации водени с коне е програма за наставничество, предназначена да обучи експерти как да работят системно и терапевтично с коне, за да се справят с предизвикателствата и проблемите, представени от техните клиенти.
 
Цели на обучението:

Теоретични принципи и практическо приложение на модела на системните констелации с коне. Разбиране на теориите, подкрепящи личното развитие с помощта на еднокопитни животни и как то взаимодейства с модела на констелациите. Развитие на фасилитаторски умения, включително: задълбочаване на осъзнаването на вашата собствена семейна система и уникална терапевтична позиция; как да проведем консултация с клиенти, усъвършенстване на основните въпроси, идентифициране на неизказани, несъзнателни и непризнати дисбаланси / смущения в системата на клиента; как да се проведе сесията от първоначална подготовка, използване на представители, работа със стадото, резолюции. Разбиране на пространствените движения и използването на обекти в сесията и как те са свързани както с констелациите, така и с работа, водена с коне.
 
Програмата на семинара включва:

Теория и практика относно системната работа с коне. Основни принципи. Общуване и разчитане поведението на конете. Конете като водачи в терапевтичния процес и поведението на конете от гледна точка на системната терапевтична сесия. Проучване и изследване със стадото. Дейности със стадото като лечители и лидери. Общ преглед на основните терапевтични теории, умения за консултиране и терапия с коне. Разпознаване на предизвикателствата в нашата система и възможности за задействане. Структура на сесията. Практика. Интегриране на работата чрез тяло, творчество и природа. Индивидуални контселации водени с коне. Колективен ритуал. Изследване на наследството на предците. Връзка с вашето „вътрешно стадо“.

Продължителност:

Три модула х 3 дни.
 • Първи модул: 06-09 Септември 2022 г. Работни часове от 10 ч-18 ч.
 • Последния ден, 09.09.2022г., работния процес ще приключи в 14.ч.
 • Втори модул: март 2023 
 • Трети модул: май 2023
Място на провеждане: гр.Априлци, Конна база Априлци, хотел „ Паравион”
Водещ на обучението: Кристин Хус-Долиана.

Ето какво споделя тя:”……. следвам призванието си като вечно радостен учащ! Да мога да се отворя към Новото, Непознатото и така към Живота и да се развивам постоянно. Заедно с моите „ученици“ моят ясен и задълбочен подход открива тайни, пътува до непознати континенти на емоции, събития и съдби, изчиствайки подвеждащи камъни, изваждайки ги от пътя, изяснявайки и след това заедно посочвайки нови пътища. По този начин аз и моите „ученици“ сме подкрепяни и носени от „Движенията на душата“, като по този начин в живота ни се внася мир, радост, яснота, сила и любов. Дългогодишният ми професионален  и житейски опит е на  човек и жена  от мултикултурно семейство, способна  да преподавам на  хора в цяла Европа. Това ме изпълва с Щастие, Страст и Голяма Благодарност!

Интернет страница на водещата:
https://www.familyconstellations-toscana.com/en/#!/Übermich
https://www.facebook.com/DolaHorsStudio/
 
Цена на модул: 936 лв.
Допускат се и участници, които биха желали само  лична сесия. Цена на сесия 200 лв.

Условия за плащане:

1. Срок за плащане с отстъпка 01.07.2022-Отстъпка е 10% или 842.40
2. След тази дата цената е горепосочената.
3. Необходимо е да платите депозит, за да гарантирате включване в събитието. Депозита е в размер на 300лв. При внасяне на остатъка от сумата запазвате правото на отстъпка от 10%. Пример:
3.1 Внасяте депозит от 300лв. и в срок до 01.07.2022 внасяте остатъка от 542.40.
3.2 Внасяте депозит от 300лв. и след 01.07. 2022 внасяте остатък от сумата 636лв.  Не по-късно от 15.08.2022 е необходимо да се внесе сумата.
3.3 При отказ от участие депозит не се връща, освен в случаите на влошено здраве, непозволяващо участие в събитието, за което се представя необходимия здравен документ.
4.Желаещите да ползват лична сесия плащат  сумата от 200 лв. предварително.
Забележка: Тези, които ползват само лична сесия не получават сертификат за участие. Присъствието в шестте дни не е  задължително.

Настаняване:

1. Настаняване в самостоятелна стая / включва 4 бр нощувки.  , закуска, обяд и вечеря /-цена 130лв. на ден или 4 нощувки х 130 лв. общата сума е 520лв.
2. Налице са 4 бр. стаи самостоятелно настаняване на обща цена / нощувки и храна/ -цена 440лв. /110лв. х 4 нощувки/
3. Настаняване в двойна стая: /  включва 4 бр. нощувки и храна/-цена 400лв.
4. Плащане се извършва по банков път:
4.1  IBAN: BG40IORT80481094280700
4.2  PayPal: teodoramgetsova@abv.bg
 
Забележка:

1. Леглата са тип спални и не могат да се разделят на две единични.
2. Настаняването е от 05.09.2022 , напускането на хотела е на 09.09.2022г.
3. Необходимо е да капарирате един брой стая, а остатъка от сумата за нощувки да бъде платен до 15.08.2022г.
4. Тези, които желаят да посетят събитието само за сесия, без да присъстват във всичките дни е необходимо да заявят желание за нощувка .
5. Поради специфика на процеса групата  няма да бъде от голям брой участници.
6. Ако сте организация, екип или  неформална група, моля, обърнете се към организатора за индивидуална оферта.
7. Застраховка :
8. Участниците, подписват заявление за участие, декларация за спазване на етика и групови правила.
9. Участниците получават обучителни материали.
 
За  повече информация и записване за участие:
Тел. номер 0889933616; 0884669156; ел. поща: teodoramgetsova@abv.bg
 
Видеа и допълнителни материали:
 
https://www.youtube.com/watch?v=828SSUbkSRk&t=7s
 
https://www.youtube.com/watch?v=gn74oBpi7ew&t=12s