English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Безплатно обучение по семейна медиация

 
Безплатно обучение по семейна медиация
Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) и Фондация „Ресурсен център Билитис Bilitis Foundation имаме удоволствието да Ви поканим на организираното по проект „Децата на фокус в разнообразните семейства“ обучение по спецификите на семейната медиация относно родителски права, с акцент върху съвременното разнообразие от семейни структури;
Обучението е безплатно и ще се проведе онлайн в рамките на два дни (29.09 и 30.09) между 10:00 – 15:00 ч. Линк към обучението ще получите по имейл, след като направите вашата регистрация
Онлайн обучението е насочено към учители, медиатори, психолози и социални работници. В него участниците ще добият умения за развиване на нов модел работа за решаване на родителски конфликти. Обучението ще бъде с основен фокус върху спецификата на семейната медиация относно родителски права, с акцент върху права на уязвими групи;
Вашето участие е важно за нас. Молим да заявите вашата предварителна регистрация в следната гугъл форма: https://forms.gle/RSkcCPSxYFFLECmG9
ПРОГРАМА
Първи ден на обучението (29.09)
10:00 - 10:10 Цели и очаквания за обучението
10:10 - 11:00 Правна рамка. Изисквания и стандарти спрямо семейния медиатор
10 минутна кафе-пауза
11:10 - 11:40 Задължителни въпроси за обсъждане в семейната медиация
11:40 - 12:00 Споразумението в семейната медиация
12:00 - 12:10 Дискусия
50-минутен обяд
13:00 - 13:45 Задължителна семейна медиация - различни чуждестранни модели и накъде се запътила България
13:45 - 14:30 Роля на експертите и психолозите в семейната медиация
14:30 - 15:00 Дискусия, практически въпроси и какво ще си вземем от първия ден на обучението?

Втори ден на обучението (30.09)
10:00 - 10:10 Обобщение на ден 1 от обучението. Въпроси.
10:10 - 11:00 Видове семейна медиация и поведението на медиатора в тях.
10 минутна кафе-пауза
11:10 - 11:30 Добри чуждестранни практики на семейна медиация и тяхната приложимост в България
11:30 - 12:15 Инструмент за изследване на най-добрия интерес на детето
12:15 - 12:30 Дискусия
30 минутна обедна пауза
13:00 - 13:15 Представяне на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти и заключителни думи.
13:00 - 13:45 Роля на адвокатите в семейната медиация
5 минутна кафе-пауза
13:50 - 14:40 Психологични аспекти, засягани в семейната медиация
14:40 - 15:00 Какво ще си вземем от финала на обучението?
_
Обучението се провежда в рамките на проекта "Децата на фокус в разнообразните семейства". Проект № ACF 913 се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП.Сходни публикации

Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

Включете се в безплатен онлайн уебинар, организиран от ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ към сдружение „Федерация на

Безплатно обучение по семейна медиация

Безплатно обучение по семейна медиация

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), съвместно със СдружениеИМЕУС - Институт по медиация и управление на

Кръгла маса на тема „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

Кръгла маса на тема „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България