English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

 
Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

Включете се в безплатен онлайн уебинар, организиран от ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ към сдружение „Федерация на социалните сдружения в България" / ФССБ, за да:
  • научите какво е „Европейски сертификат за грижа” и какви са ползите от него;
  • се запознаете с организацията, която предоставя обучения, свързани с придобиването му, в България; 
  • да „надзърнете“ в една от темите, която се съдържа в обучението за Европейски сертификат за грижа, а именно повишаване качеството на живот на потребителите (на социални или социално-здравни услуги).
Уебинарът е подходящ за служители и мениджъри в социални услуги и също медицински центрове, както и по-общо за експерти в сферата на социалната работа. 

По време на срещата ще се запознаете с основното за програмата и темите на Европейски сертификат за грижа, организацията на обученията и принципите на работа. Ще можете да зададете въпросите, които ви вълнуват, и да получите отговор от водещи обучители за България. Ще получите и демонстрация по една от включените в сертификата теми. 

Модератор на срещата ще бъде Диляна Гюрова, директор на Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“.

Като панелисти ще се включат:
  • Елеонора Чорбаджиева-Митева, психолог, педагог, независим и сертифициран по ЕСГ обучител
  • Поля Златилова, психолог, педагог, независим и сертифициран по ЕСГ обучител
Участието в уебинара е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

Кога и къде?

В платформата Zoom, с две възможни дати на провеждане:
04.10.2022 г., вторник, от 14 до 15 ч.
или
06.10.2022 г., четвъртък, от 11 до 12 ч.

Може да се регистрирате тук: https://forms.gle/gKgFxCF3vPmcxbmMA 

Европейският сертификат за грижа е международен сертификат който:
  • доказва знанията, уменията и нагласите, необходими за работа в социални или медицински заведения;
  • признат е в 14 европейски държави и  се придобива се след базово обучение и полагане на изпит;
  • обучения за придобиване на сертификата в България се провеждат от Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски" към сдружение Федерация на социалните сдружения в България.
Регистрирайте се за безплатния уебинар и научете повече!

Линк за регистрация: https://forms.gle/gKgFxCF3vPmcxbmMA 


Сходни публикации

Безплатно обучение по семейна медиация

Безплатно обучение по семейна медиация

Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България

Безплатно обучение по семейна медиация

Безплатно обучение по семейна медиация

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), съвместно със СдружениеИМЕУС - Институт по медиация и управление на

Кръгла маса на тема „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

Кръгла маса на тема „Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти“.

Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на медиаторите в България