English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение за стартиране и управление на културна менторска програма

 
Обучение за стартиране и управление на културна менторска програма

Асоциация "Голям брат, Голяма сестра - България" (www.bbbsbg.org) е една от малкото специализирани менторски организации в страната. Тя е основана през 2006 г. в град Пловдив. Вече почти две десетилетия насърчава менторството и доброволчеството сред младите хора, както им предоставя възможност за участие в разлини проекти и инициативи.

От 2006 г. насам Асоциацията е провела десетки обучения на местно и европейско ниво за представители на организации и институции за повишаване на техния капацитет в областта на доброволческия мениджмънт и в създаването и управлението на менторски програми.

От януари 2023 година екипът на Асоциацията започва работа по нов менторски модел - в областта на културата и изкуството, който е част от международен проект "Match with Arts and Culture" (www.matchwithartsandculture.eu)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КУЛТУРНАТА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА?


Културната менторска програма предвижда млади хора с интереси в областта на културата и изкуството да станат ментори на деца и младежи в неравностойно положение, които заедно в рамките на няколко месеца да посещават културни забележителности, мероприятия и творчески работилници.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА КУЛТУРНАТА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА?


Основните цели са:
 • да се насърчи гражданското участие на младите хора чрез участие в програми за доброволчество/менторство;
 • да се подпомогнат деца и младежи в неравностойно положение да развият своите социални умения, да открият пълния си потенциал и интереси в областта на културата и изкуствата;
 • да се овластят маргинализирани групи от местните общности чрез смислени менторски взаимоотношения и по-лесен достъп до култура.
Културната менторска програма не цели да предостави професионално менторство в областта на културата, затова никой от преките участници - ментори и деца, не е необходимо да се занимават професионално с култура и изкуства.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО ЗА СТАРТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА?


За представители на:
 • неправителствени организации;
 • неформални групи;
 • културни институции/организации;
 • общински/областни/държавни институции;
 • бизнеси, които искат да развиват политика на корпоративна социална отговорност сред служителите си.
Ако:
 • организацията/институцията, която представлявате, няма опит в работата с доброволци и/или с менторски програми, но иска да придобие капацитет;
 • смятате, че организацията или институцията, която представлявате, би имала полза и интерес да внедри в своята работа културна менторска програма;
то тогава това обучение е точно за Вас.
N.B. До двама представителя на една на организация/институция могат да се запишат за участие в обучението.

КЪДЕ И КОГА?


Обучението ще се проведе на 18.02.2022 г. от 10.00 до 16.00ч. в галерия "pLOVEdiv", Капана (ул. "Павел Куртевич" 3 - срещу "Айлякрия").

ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПЛАТИТЕ НЕЩО?

Участието е напълно безплатно и не е обързано със следващи стъпки.

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО СИ?


Като участник в обучението, ще получите:
 • базисни знания и умения за стартиране, координиране и реализиране на цялостен цикъл на културна менторска програма;
 • сертификат за преминато обучение;
 • последващи консултации за реализацията на менторската програма при необходимост.

Ако всичко по-горе Ви се струва интересно, попълните формата до 10 ФЕВРУАРИ 2023 г.

Ще се свържем с Вас на посочения e-mail адрес, за да Ви уведомим дали сте одобрени за участие и за да ни потвърдите присъствието си в обучението.
Моля, проверявайте и Спам папката си, тъй като имейлите ни често попадат там.

***

За повече информация: bbbsbgorg@gmail.com и тел.: 032 241658

Последвай "Match with Arts and Culture":
Facebook - https://www.facebook.com/mac.erasmus.project
Instagram - https://www.instagram.com/mac.erasmus.project/
Twitter - https://twitter.com/MACerasmus
А тук можете да разгледате брошурата на проекта - https://issuu.com/bbbsofbg/docs/bg-arts_and_culture_leaflet

*"Match with Arts and Culture" е дългосрочен международен проект, който се изпълнява от Асоциацията в партньорство с културни и менторски организации от България - Edu Playground, Испания - AFEV Barcelona и La Cosecha, Италия - Melting Pro и Холандия - Friesland College, и с помощта на финансовата подкрепа на програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Основната му цел е създаването на общоевропейска методология за културна менторска програма, която да бъде пилотирана във всички страни, партньори в проекта.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.


Сходни публикации

Театър срещу насилие. Представлението „ДНК” като начин да спрем агресията сред младите.

Театър срещу насилие. Представлението „ДНК" като начин да спрем агресията сред младите.

„ДНК" е театрален спектакъл, насочен към младежката публика и възрастните, които съзнават своята отговорност и роля за

КАСТИНГ за любителски младежки театрален спектакъл Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната - град Хасково

КАСТИНГ за любителски младежки театрален спектакъл Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната - град Хасково

Кастингът за новия любителски младежки спектакъл „Рок-зона 29 на път или турнето на репетиционната" ще се проведе на 7 октомври

Данфорови ритми - трето издание

Данфорови ритми - трето издание

ПОКАНА  Ние от Сдружение „Роден Двор”, имаме удоволствието да поканим всеки любител на българския фолклор, на третото издание