English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обява за Общо събрание на Сдружение Енергия 21

 
Обява за Общо събрание на Сдружение Енергия 21

Сдружение ЕНЕРГИЯ 21 провежда Общо събрание, свикано по инициатива на Управителния съветпри следния сневен ред:

1. Прием на нови ч;енове
2. Освобождаване на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет
3. Разни.

Дата на залепване 13.01.2023 г.

Публикувано от:

Асоциация Енергия 21

Сходни публикации

Кръгла маса „Граници на правата по време на война“ в Ректората на СУ

Кръгла маса „Граници на правата по време на война“ в Ректората на СУ

Културният център на СУ и БОЛД (Българскa общност за либерална демокрация) ви канят на кръгла маса на тема „Граници на правата

E-PROTECT II „Кръгла маса, посветена на обсъждане на практическото приложение на разпоредбите на Директива 2012/29”

E-PROTECT II „Кръгла маса, посветена на обсъждане на практическото приложение на разпоредбите на Директива 2012/29"

Екипът на Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да отправи покана за участие в кръгла маса, посветена на обсъждане на

Кръгла маса „Най-добрият детски интерес”

Кръгла маса „Най-добрият детски интерес"

Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“ (ИМЕУС) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза,