English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма за предприемачи Startup Booster в Русе

 
Програма за предприемачи Startup Booster в Русе

Startup Factory организира на 6 февруари 2023 г. обучителна програма за хора, които са започнали работа по свои предприемачески проекти и са сериозни в намеренията си да развият успешен бизнес.

Със серия от уъркшопи, предизвикателства и индивидуална работа участниците ще вдигнат няколко нива и ще влязат в лигата на предприемачите, които не разчитат на шанса и случайността, за да постигат реални успехи.

Startup Booster включва най-полезните елементи от предишни обучения на организацията, но ги надгражда и предлага синтез на утвърдените принципи и методи за управление на стартъп проекти.

Участниците с най-голям постигнат прогрес ще презентират проекта си пред инвестиционни фондове, партньори на програмата. 

Повече информация – https://bit.ly/3D6Tukr

Публикувано от:

Стартъп Фектъри