English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Научен фестивал Еко Шампиони в Козлодуй

 
Научен фестивал Еко Шампиони в Козлодуй

Сдружение Враца Софтуер Общество,  Фондация ХАЛО и СУ „Св. св. Кирил и Методий" има удоволствието да Ви поканят на научен фестивал Еко Шампиони.

Фестивалът ще се проведе на 31 май 2023 г. от 14.00 ч. в актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий". По време на събитието ученическите отбори от клуб „Еко Шампиони“ към СУ "Св. св. Кирил и Методий" ще представят своите научни проекти по екологични теми, актуални за Козлодуй и региона.

Учениците от клуб „Еко Шампиони“, гр. Козлодуй преминаха през иновативна образователна програма, която съчетава използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми. Целта на програмата е ученето да се случва чрез преживяване и да е водено от естественото любопитство на учениците.

С подкрепата на преподаватели от Козлодуй и под ръководството на ментори от научните среди, учениците, включени в програмата проучваха, експериментираха, създаваха различни прототипи, с които да допринесат за опазването на околната среда и борбата с климатичните промени на местно ниво. По време на научния фестивал те ще представят резултатите от своята работа.

Повече информация за проект „Еко Шампиони“ можете да откриете на www.eco-champions.eu.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Йорданова, координатор на проекта, тел. 0898 412 180, e-mail: halongobg@gmail.com.

***

Научният фестивал „Еко Шампиони“ се провежда в рамките на проект „Еко Шампиони“. Той се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg). Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.


Публикувано от:

Фондация ХАЛО 2019

Сходни публикации

Летни проекти с ученици - как и защо да го правим?

Летни проекти с ученици - как и защо да го правим?

Лятото е най-очакваното време за всеки учител и ученик. Но може ли то да се превърне в нова възможност за учене и

Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови”

Училищен научен фестивал, 97 СУ „Братя Миладинови"

Фондация Сай Хай и 97 СУ „Братя Миладинови“ имат удоволствието да Ви поканят на научен фестивал „Еко Шампиони“. Той ще се

Национален Сай Хай Фест (научен фестивал)

Национален Сай Хай Фест (научен фестивал)

Фондация Сай Хай и Биологически факултет, имат удоволствието да Ви поканят на Национален фестивал „Сай Хай Фест” на 11 юни, от