English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар „Работа с трудни (предизвикателни) клиенти“

 
Уебинар „Работа с трудни (предизвикателни) клиенти“
Център за професионално образование „Св. Методий Славянобългарски“ Ви кани на уебинар „Работа с трудни (предизвикателни) клиенти“, подходящ за специалисти от помагащите професии. 

Кога: 07.12.2023 г., четвъртък, от 14:00 до 17:00 ч. 
Къде: онлайн 

Това е тема, която ни хвърля предизвикателството да се научим да разбираме по-добре хората, които имат затруднения в комуникацията, като общуваме по адаптиран и подходящ, но щадящ за нас, начин. В психологията се наричат акцентуирани личности. Акцентуираните хора са на границата между нормата и патологията и те не са „луди“. Те пречат на другите заради определени дефицити в общуването. По-щадящият начин е да ги наричаме е „трудни клиенти“. Ние работим с клиенти – граждани, клиенти на социални услуги, клиенти на педагогически услуги и ние самите сме клиенти често.  

В това кратко обучение ще имате възможността да разберете профилите на тези трудни клиенти, причините, които предизвикват това поведение, и начини за справяне с него. То ще ни разшири кръгозора на познание като развие в нас чувствителност за подходяща реакция в екстремна ситуация. Ще ни научи първо да откриваме собствените си дефицити, които също предизвикват проблемно поведение. 

В този въвеждащ курс ще имате възможността да чуете за различни комуникативни техники – убийци, които спъват продуктивността на общуването и затрудняват нашата професионална работа. Ще изследваме различни конфликтогени, които ние продуцираме несъзнателно и как да ги избегнем при разговор с клиенти. Кои са тези успешни форми на комуникация, които намаляват напрежението и съпротивите на „трудните“ клиенти. 

За обучителя: Йордан Танковски e организационен консултант и обучител, който има богата практика в областта на работа с различен тип професионални организации. Помага на хора, изпаднали в криза или преживяващи професионално прегаряне на работното си място. Работи с мениджъри, които имат проблеми с мотивацията на персонала и други управленски предизвикателства. Провежда консултации със служители, които имат проблеми с адаптацията на работното място. Йордан има и психотерапевтична практика, изразяваща се в помощ за хора с екзистенциални проблеми, кризи на развитието, конфликти в общуването, стрес, неблагополучия, зависимости. Работи със семейства, които преживяват трудни периоди – междупартньорски конфликти, конфликти между родители и деца.  Докторант в БАН към „Института по невробиология“ с предстояща защита на дисертация на тема: „Комплексна оценка на професионалния стрес и противодействие“. 

Модератор: Диляна Гюрова, директор на Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“

Регистрирайте се тук!

За дължимата такса ще Ви бъде изпратена фактура за плащане по банков път. 

При заявка за два или повече уебинара от есенната ни поредица, както и при участие на двама или повече представители на една и съща организация, можете да ползвате следните отстъпки:
 • Такса за един уебинар – 35 лв. за един участник
 • Такса за два уебинара – 60 лв. за един участник
 • Такса за един уебинар за двама или повече участници от една организация – 60 лв. 
 • Такса за два уебинара за двама или повече участници от една организация – 100 лв.
Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ е структура на Федерацията на социалните сдружения в България / ФССБ, чрез която се изразява стремежът на Федерацията да развива обучение на база опита на немските партньори по дуалната система за нуждите на българските социални услуги.

ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ е предлага обучения в сферата на полагането на грижи и не само:
квалификационна програма за нови или вече придобили опит служители на различни социални услуги за хора от уязвими групи;
 • фокус върху практическите умения и връзката им с потребностите на потребителите;
 • осмисляне на теоретичното знание чрез казуси и примери от практиката;
 • практическа част от обучението на работното място с подкрепа на опитен ментор;
 • възможност за задълбочаване на обучението – от „част от професия“ до пълен квалификационен курс в професионалните направления “социален асистент” (код 762040) и “сътрудник социални дейности” (код 762020);
 • обучение за Европейски сертификат за грижа 
 • преподаватели с богат собствен практически опит в социалната сфера; 
 • консултации, тренинги и супервизия по заявка от работодател;
 • менторска подкрепа за служителите на различни нива;
 • готовност за партньорство в търсенето и осигуряването на финансиране за обучителните нужди на екип или организация;
Работата на ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ се базира на споделеното разбиране за професионализъм, прозрачност и за огромното значение на сътрудничеството на различни нива (от нивото на професионалистите, през организационно, институционално и до системно ниво) в социалната сфера. 

Ние вярваме, че наличието на добре образовани професионалисти е важна предпоставка за повишаване качеството на живот на потребителите на социални услуги. 

Нашият подход в обучението на професионалисти е фокусиран върху изнасяне на ученето към работното място, където се осъществява трудът, и върху използването на този опит за рефлексия и придобиване на собствена (интернализирана) перспектива.


Сходни публикации

Семинар за разрешаване на конфликти и поддържане на приятелства при децата

Семинар за разрешаване на конфликти и поддържане на приятелства при децата

Фондация „Партньори - България" организира online семинар, посветен на детските приятелства, развитие на емоционална

Уебинар „Комуникирай своите постижения – маркетинг на социалната работа!“

Уебинар „Комуникирай своите постижения – маркетинг на социалната работа!“

Център за професионално образование „Св. Методий Славянобългарски“ Ви кани на уебинар „Комуникирай своите постижения –

Уебинар „Управление на стреса и превенция на професионалното прегаряне“

Уебинар „Управление на стреса и превенция на професионалното прегаряне“

Център за професионално образование „Св. Методий Славянобългарски“ Ви кани на уебинар „Управление на стреса и превенция на