English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания „Подари знание, за да се развиват децата на България - 2023"

 
Кампания „Подари знание, за да се развиват децата на България - 2023”

Кампания „Подари знание, за да се развиват децата на България - 2023"

С малък жест на добрина можете да дарите по-добро бъдеще на много деца.

Фондация „Общество на децата" (Children's Society Foundation) подкрепя инициативата повече деца в България да имат достъп до знание и развитие на техния потенциал. Образованието е фундаментална основа, която позволява на децата да развият своя потенциал, да увеличат възможностите за успех в живота и да изградят активно гражданско и икономически силно общество.

Кампанията „Подари знание, за да се развиват децата на България - 2023" цели да набере средства, които да подкрепят програмите на Фондация „Общество на децата" за адресиране причините за отпадане и незаписване на българските деца за училище. Програмите включват различни компоненти, като основен фокус е застъпничеството чрез работата в сферата на ранното детско развитие, работа с родителите, работа с най-уязвимите общности. Програмите са насочени към развиване на ранното учене, включване на децата във форми на предучилищно възпитание и образование, изграждане на връзка с родителите и позитивно родителстване, подкрепа за задържане в училище на момчетата и момичетата.


Моля, свържете се с нас, за да получите Сертификат за дарение.

ceo@childrenssociety.eu