English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Социалните политики на Община Варна – поглед към бъдещето.

 
Социалните политики на Община Варна – поглед към бъдещето.
Социалните политики на Община Варна – поглед към бъдещето е събитие, което ще отвори дискусия между гражданския сектор и местното управление.

Карин дом инициира среща за обсъждане на актуалните проблеми и възможните решения в областта на социалните политики за децата и техните семейства.

Цел на събитието

Една първа среща между новоизбраната местна власт и гражданското общество, социални услуги, социални предприятия и родители за смислените промени и приоритети на социалните политики на Община Варна.

Първа среща за поставяне началото на открит диалог и взаимодействие за по- добри политики и търсене на решения през погледа на общността.

Публикувано от:

Карин дом