Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
23Онлайн платформата Info4Migrants.com е достъпна безплатно на 6 езика

От 1 юни 2015 онлайн платформата www.info4migrants.com, предлагаща информация за мигранти и кариерни консултанти, работещи с тях, е свободно достъпна на шесте езика на партньорските страни - български, английски, немски, испански, шведски и фински.


Основната цел на проекта Info4Migrants е да подкрепи ефективната интеграция чрез осигуряването на иновативна база данни, събираща на едно място цялата информация, която е необходима на мигрантите и на професионалистите, работещи с мигранти. Инициативата отговаря на нуждите на кариерните консултанти в много европейски страни за повече информация и инструменти, които да им бъдат полезни в работата с мигранти.


Европейската програма за интеграция на граждани на трети страни също подчертава нуждата от осигуряване на лесен и безпроблемен процес на миграция в европейските страни чрез подобряване на качеството и достъпа на мигрантите до информация в приемащата ги страна по отношение на възможности за работа, култура, права, задължения и т. н., като се избягват конфликти с местната работна сила.


Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на петата партньорска среща по проекта, която се състоя на 19-и и 20-и май 2015 година в София. От 1 юни 2015 г. онлайн платформата е достъпна безплатно на всички партньорски езици. В следващите седмици всеки от партньорите ще направи информационното съдържание достъпно на 5 допълнителни езика, различни за всяка страна, в зависимост от това кои са най-големите имигрантски общности в съответната държава.


Проектът Info4Migrants се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Project Number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615.


Повече информация за инициативата можете да откриете на онлайн платформата. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

20.04.2017
Европейските бежански квоти - от Брюксел до Белене

Център за култура и дебат „Червената къща” представя: Европейските бежански квоти - от Брюксел до ...

18.11.2015
Проект Info4Migrants успешно приключи

През последните две години Фондация на бизнеса за образованието, асоцииран член на Европейската ...

21.07.2015
Градски празник на културите - Рисуване за мир Градски празник на културите - Рисуване за мир

На 25 юли от 10.00 ч. в Борисова градина, Лятна сцена, Сдружение за прогресивна и отворена комуникация ...