Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
16

Бъдеще без насилие! Информационна седмица за борба с трафика на хора, 1-7 юли 2013 г.

Организация: Каритас България

Основна цел:

- повишаване информираността за проблема „трафик на хора";
- повишаване чувствителността към проблемите на жертвите на трафик, с цел оказване по-адекватна и навременна подкрепа на жените, младежите и децата, които са пострадали или могат да пострадат;
- да се заговори открито по трудни теми, каквито са трафикът на хора и насилието.


Основни дейности:

- изразяване на подкрепа, чрез силата на общата молитва, към всички, които под една или друга форма са въвлечени в трафика;
- иницииране на срещи и дискусии в общността;
- иницииране на разговори в семейството, с приятели и близки;
- реализиране на акции, информиращи хората за видовете трафик и начините за превенция;
- набиране на дарения.


Можете да подкрепите нашата инициатива чрез някои от посочените тук начин.

Дарението Ви ще осигури подкрепа и превенция на пострадалите от трафик хора.


Благодарим Ви!