English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Помогни на децата от Сирия

 

Помогни на децата от Сирия чрез еднократно дарение от 10, 20, 50 лева или други суми на страницата на УНИЦЕФ.        

Децата на Сирия се нуждаят от подслон, здравна грижа, топли дрехи, достъп до питейна вода, храна, психологическа подкрепа и образование. По информация на УНИЦЕФ България