English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
SOS Детски селища България стартира Коледна кампания за привличане на SOS приятели

 
Коледната кампания на SOS Детски селища България стартира на 20 ноември и ще приключи в края на декември 2013 година. Целта й е не просто да събере средства, нужни за отглеждането и възпитанието на децата, за които Организацията се грижи, но и да привлече SOS приятели, които с ежемесечни дарителски вноски да подпомагат децата, обхванати в програмите и проектите на Сдружението.
  

Митко е едно от тези деца. Той е на четири и е имал повече домове, отколкото рождени дни. Местен от дом в дом, той вече не изпитва нищо и не се привързва към никого. И защо да го прави, когато някой пак ще дойде да го отведе?! Съвсем наскоро Митко намери своята майка в SOS Детски селища България. Чувствайки се сигурен, той за първи път й каза „мамо" и вече дори се гушка. Но Митко все още е изплашен. Потреперва всеки път, когато майка му отиде до магазина. Благодарение на вашите месечни дарения, Митко ще расте все по-сигурен и спокоен, че утре ще бъде отново тук, с Мама!


В България над 3 500 деца са настанени в институции. Това са деца, лишени от родителска грижа. Деца, които биват подмятани от дом в дом. Митко е събирателен образ на децата, които са били изоставени от своите биологични родители, но днес са заобиколени от любовта, уюта и сигурността на своето SOS семейство.

„Екипът на SOS Детски селища България вярва, че семейството във всичките му форми е най-доброто място за израстването на едно дете. С помощта на нашите SOS приятели се стремим да дадем възможност на всяко дете да расте сред обич и грижа, в безопасна и сигурна среда. Вашите ежемесечни дарителски вноски ще бъдат използвани за осигуряване на пълен с обич дом, семейство и бъдеще за децата като Митко", сподели Пламен Стоянов – Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.


Не позволявайте Митко да се страхува, че ще бъде изоставен отново. Станете негови SOS приятели и превърнете страховете му в щастие.