English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национални лагери за момичета от ромски произход

 
Младежка фондация „Арете" ще осъществи Първи национален младежки лагер за момичета от ромски произход, като продължение на дългосрочната ни стратегия за изграждане на капацитет, обучение на лидери и развитие на младежки групи и менторство. В този лагер, след предварителен подбор ще се включат 25 момичета  на възраст между 16 и 21 години. Националният лагер за момичета от ромски произход ще бъде проведен за първи път през 2014 година и ще се реализира само след проявена щедрост от съмишленици и донори.
Целите, които Националният лагер за момичета от ромски произход си поставя, са свързани с:
 - Създаване на подкрепяща среда, в която момичетата да придобият увереност, гъвкавост и умения, необходими за изграждане на индивидуалната им визия за развитие, за изграждането на стратегия за постигането на личните им цели.
 - Мотивация да продължат своето образование и очертаване на перспективи пред тях.
 - Помощ за младите жени да изградят визия за своите професионални цели.
 - Предоставяне на позитивен пример и модели на поведение.

Можете да се присъедините към нашето идейно семейство, позволявайки на 25 момичета да разгърнат своя потенциал, като:
- станете индивидуален ментор на едно момиче;
- подкрепите финансово участието на един бъдещ лидер;
- станете наш посланик, популяризирайки мисията на лагерите;

За да бъде осъществен Националният младежки лагер за момичета от ромски произход (подготовка, подбор, провеждане и последващи дейности) се нуждаем от сумата от 7 500 лв. Обръщаме се към вас с предложение да подкрепите този различен подход за разгръщане потенциала на младежите, свързан със създаването на умения у момичетата да контролират сами бъдещето си. Кампанията ще завърши на 30 април 2014 година.

Ето как Вашето дарение ще направи промяната:

~ 1350 лв. ще осигурят всички хранения и настаняване за 25 момичета за 3 дни
~ 600 лв. ще стигнат, за да се покрият разходите за пътуване на 10 участника
~ 100 лв. ще бъдат достатъчни за застраховки за всички 25 момичета
~ 24 лв. ще са необходими за закупуване на материали за обучението за всеки

Младежка фондация „Арете" е неправителствена организация, която спазва принципите на прозрачност и отчетност.  За Вашето дарение ще бъде издаден сертификат за дарение. Това дарение Ви дава право на данъчно облекчение.

Пишете ни на: info@areteyouth.org

Можете да направите дарение с банков превод в ЛЕВА на:

Младежка фондация „Арете"
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG95FINV91501215478547
BIC: FINVBGSF

За дарение извън България, моля посете тази страница: http://romagirlscamps.causevox.com/

За повече информация тук.