English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Необходими ли са промени в ЗДОИ?

 

Необходими ли са промени в ЗДОИ?

Гражданска концепция за промени в законодателството за достъп до информацияПроектът „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до
информация" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)Програма Достъп до Информация (ПДИ) стартира обществена консултация за необходими промени в законодателството за достъп до информация.

Предложенията в концепцията ще бъдат насочени към разрешаване на идентифицирани в практиката проблеми в пет основни направления:


  • определяне на независим орган за координиране и контрол на прилагането на ЗДОИ;
  • систематизиране и прецизиране на ограниченията на достъпа до информация;
  • детайлизиране на задълженията относно активното публикуване на информация от институциите;
  • уеднаквяване на работата по електронните заявление и предоставяне на информация по електронен път;
  • изискване за подпомагане на заявителите.?


Обществени обсъждания

Пет обществени обсъждания ще се проведат в периода юни-oктомври 2014 г. Целевите групи на обществените обсъждания са: журналисти; представители на неправителствени организации; блогъри и интернет активисти; служители, отговарящи за ЗДОИ; юристи и съдии.

Датите на срещите със заинтересованите групи ще бъдат обявени своевременно.


Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org .

Получените досега предложения и становища: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/?.


След консултацията


ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици.