English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарете за "Светът на Мария" на благоворителната платформа GLOBAL GIVING от 1 до 30 септември!

 
Проект на фондация „Светът на Мария" бе одобрен за участие в кампания по фондонабиране на благотворителната уеб платформа GlobalGiving. От 2002 г. до днес кампаниите , организирани от GlobalGiving са набрали $ 145,989,012, с които са подкрепени 10388 проекта.

Проектът, за който набираме средства е създаването на нов тип социална услуга за клиентите на Дневен център за трудови занимания „Светове" - „Услуга за трудово посредничество и асистиране при наемане на работа на хора с интелектуални затруднения".

Проектът е свързан с постигане на промяна и предоставянето на възможност на повече хора с интелектуални затруднения да заработват сами средствата за своята издръжка. В резултат от проекта ще бъде предоставена помощ на хора с интелектуални затруднения за търсене, намиране и задържане на желани и подходящи за тях работни места, чрез предоставяне на подкрепа във всички етапи на професионалната им адаптация.

Услугата свързана с трудово посредничество при намиране на работа е базирана на принципите на овластяване на хората с увреждания и предоставяне на възможност за избор, социално включване, зачитане на достойнството и уважение към личността.

Кампанията се провежда в периода 1 - 30 септември 2014 г. и можете да ни подкрепите на http://goto.gg/17732.

Благодарим Ви сърдечно за проявената съпричастност и изразяваме искрена надежда, че и в бъдеще усилията ни ще срещат Вашата подкрепа, разбиране и съдействие.