English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс

 
Ние, долуподписаните граждани, сме силно притеснени от унищожаването през последните години на най-ценния ресурс в България. Настояваме да се предприемат незабавни мерки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси.

Съберете подписи и ги изпратете не по-късно от 13 Септември до: СДП БАЛКАНИ, София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви, ет. 1 за Андрей Ралев.

А ако предпочитате, може да се подпишете онлайн на: https://secure.avaaz.org/en/petition/Do_MP_na_RB_Predsedatelya_na_NS_MZH_MOSV_IAG_Spirane_na_unishchozhenieto_na_gorite_v_Blgariya/?eQGjtab

Изберете един от двата начина, за да изразите своята воля за спирането на унищожението на горите на България!