English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включете се в благотворителната кампания „ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!”

 

Включете се в благотворителната кампания „ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!" на Imaginarium в подкрепа на програма „Вяра в децата и семейството" на Фондация Лале. Imaginarium иска да осигури на всички деца правото да играят, защото играта е в основата на щастливото детство, тя стимулира развитието и образованието им.


Всеки може да подкрепи деца в риск и техните семейства като закупи специалната синя гривна на кампанията във всеки магазин на веригата в България. Набраните средства ще бъдат насочени към конкретни дейности на местни организации за подкрепа на деца и семейства в риск в различни населени места в България като Фондация Лале ще удвои набраната от Imaginarium сума.