English   14229 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Петиция за гражданско участие и дългосрочни реформи в сектор "Сигурност"

 
Уважаеми Дами и Господа,

Липсата на дефиниция и дългосрочна стратегия за развитието на сектор „Сигурност" създава предпоставки за употреба на институциите и техните служители не по предназначение и съгласно законите на Република България, а като инструмент за постигане на определени политически цели.           

Реформите и структурните промени в системата, извършвани от всяко поредно правителство, са парцелирани, не повишават качеството на услугата „сигурност", жертват служителите; важни решения се вземат без участие на граждански организации и без широк обществен дебат, най-често без дори да бъдат предварително информирани гражданите, които в крайна сметка плащат за тази услуга.

Честите случаи на безпринципното кадруване на политическа основа ерозират доверието в професионализма в системата като цяло,  създават опасност от подмяна на работната задача на Сектора,  усещането, че ръководният състав е избран не на база умения и знания, а на база на връзки и политическа протекция, силно демотивира редовите служители.

Моля, подкрепете петицията на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи, за да имаме прозрачност, отчетност и най-вече шанс за по-сигурно бъдеще.