English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания "Психологично здраве"

 
Клуб "Психология - Варна" за втори път стартира кампанията "Психологично здраве".

В есенно- зимния период ще се проведе поредица от безплатни ежемесечни семинари по теми засягащи пряко нашето физическо и психическо състояние.
Те ще бъдат представени както следва:

1. "Да възпиташ син, да възпиташ дъщеря или как да поставяме граници, а не наказания"

2. "Усвояване на основни умения за общуване. Защо попадаме в една и съща ситуация?"

3. "Защо някои хора ни вбесяват?"

4. "Отровните родителски модели, които променят качеството на живота ни"

5. "Тревожните разстройства - проблем или ресурс за справяне"

6. "Какво знаем за хранителните нарушения?"

7. " "Терапевтичен тренинг "Игрова терапия при развод и раздяла на родители"


Като естествено продължение на безплатните семинари се оформят малки тренинг групи, в които участниците се запознават със специфични знания и умения за справяне със ситуации свързани с представения проблем.

На 26.10 от 17.00 часа в зала 17 на Младежки дом ще се проведе първият безплатен семинар, в който лекторите психолози, ще представят темите по които ще изнасят семинари и ще оформят тренинг групи.

Всички, които проявяват интерес и имат желание да се запознаят с темите или да се запишат за тренинг групите са добре дошли.

В представения сайт може да се запознаете, чрез снимки с основните теми проведени в изминалата пролетно - лятна кампания.

http://lammen.alle.bg/галерия/

"Вашите проблеми са важни за нас!"
Вход свободен

Тренинговите групи, които ще се сформират по семинарните теми са обучителни с цел самоопознаване и добиване на нови умения по зададената тема. Те ще се състоят от 5-6 човека, с цел по -доброто усвояване на новите знания.

Групите са вечерни от 18.00 - 18.30 до 20.00 - 20.30 часа.
Цената на посещение е 10 лв.
Всяка тема има рамка от определен брой посещения / срещи/.

Срещите се провеждат веднъж седмично.
Всеки, който проявява интерес и има необходимост да научи повече по някоя от следните теми, вече може да се запише за участие, към стартиращите групи:

- "Отровните родителски модели, които променят качеството на живота ни" - 4 срещи
- "Да възпиташ син, да възпиташ дъщеря или как да поставяме граници, а не наказания" - 10 срещи
- " Усвояване на основни умения за общуване. Защо попадам в едни и същи проблемни ситуации?" - 10 срещи
- "Тревожните разстройства - проблем или ресурс за справяне" - 9 срещи
- "Терапевтичен тренинг при развод и раздяла на родители" - 2 срещи

През този сезон ще стартира, само по една група от тема. Записване може да направите на:
e - mail: dilynakoleva@gmail.com
тел: 0879 04 09 53

При събиране на определения брой хора, групата ще стартира преди датата за безплатна презентация на темата в кампанията.