English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира кампания „Учител-будител във виртуалното пространство"

 
Стартира  кампания „Учител-будител във виртуалното пространство" на Националния център за безопасен интернет (част и Асоциация Родител)

„Учител-будител във виртуалното пространство 2014" е кампания за провеждане на занятие, посветено на интернет-преживяванията на децата и младежите. Фокусът на урока са правилата за онлайн безопасност и по-точно правилата, които учениците сами ще одобрят като клас.


Защо правилата за онлайн безопасност са важна тема?

Смятаме, че разговорът за правилата в интернет е важен, защото той показва на децата и младите хора, че виртуалното пространство е част от нашия, човешкия свят и ние сме ежедневните главни герои в него. Той показва на учениците, че те имат възможността да управляват това, което им се случва в Мрежата. От друга страна, класната стая е чудесно място за обсъждане какво правим в интернет и как да се чувстваме в безопасност .

Кой може да се включи в кампанията „Учител-будител във виртуалното пространство 2014"?

Поканата е към всички учители и педагози в българското училище:

• По всички учебни предмети – от информационни технологии до рисуване!
• От 1 до 12 клас!
• От класния ръководител до възпитателя и педагогическия съветник!
• От всеки град в цялата страна!


Повече информация за кампанията можете да намерите тук.