English   14229 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Подай ръка на толерантността”

 
„Подай ръка на толерантността" е кампания за набиране на материали за рисуване  (блокчета, скицници, картон, цветна хартия,  пастели, флумастри, пластелин, глина, водни и темперни бои, линийки, ножички, тиксо, лепило), организирана Фондация  "Европейски център по медиация и арбитраж".

Инициативата се организира по повод 16 ноември - Международния ден на толерантността.

Събраните материали ще бъдат предоставени в подкрепа на новооткритата Арт-работилница към Център за обществена подкрепа ЕСМА.

Целта на новосъздадената работилница е чрез изкуството и арт-терапията да се погледне в „окото на проблема" от нестандартна гледна точка и се намери път към разрешаването му.

Кампанията на „Подай ръка на толерантността" стартира на 5 ноември и ще продължи до 15 ноември.

Всички необходими материали за рисуване могат да бъдат дарени на адрес:
гр. Русе, ул."Фердинанд" №3А, ет.3, офис 7-8
от понеделник до петък от 10 до 16 часа.

"Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията." Толерантността е средство за борба с омразата, с невежеството, с разделението на "ние" и "те".