Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18

Включи се и ти! Кампания за ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

На 13 юни Български център за нестопанско право стартира Кампания за набиране на обществена подкрепа относно ратификацията на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на хората с увреждания.


Конвенцията бе приета от ООН през 2006 г. и влезе в сила през 2008 г. Република България подписа Конвенцията за правата на хората с увреждания през 2007 г.,  но все още не я е ратифицирала. До момента близо 100 държави от целия свят са ратифицирали Конвенцията. На 23 декември 2010 г. Европейският съюз също се присъедини към нея, като по този начин се задължава да предвиди ефективни мерки и механизми за гарантиране на равнопоставеността на хората с увреждания  в дейността на своите институции.

БЦНП счита, че нашата страна следва да предприеме реални стъпки за изпълнение на поетите с подписването на Конвенцията ангажименти и да я ратифицира. Ако Вие също споделяте това, можете да се присъедините към нашите усилия по някой от следните начини:

1.    да изтеглите един от банерите на кампанията и го публикувате на своята интернет страница. Банерите можете да намерите тук.
2.    да подкрепите кампанията през страницата на Български Хелзински Комитет
3.    да изпратите по пощата картичката на кампанията, разпространявана във Варна, София, Пловдив, Стара Загора и Бургас от Fame cards до Министерски съвет (адресът е посочен на картичката).

Повече информация за Конвенцията на ООН за правата  на хората с увреждания можете да намерите на www.equalrights.bcnl.org