English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална кампания за борба с наднорменото тегло

 
Във връзка с Национална седмица за борба със затлъстяването, която ежегодно се провежда в първата седмица на месец ноември, РЗИ - Ловеч реализира дейности на регионално ниво.

От 3 до 11 ноември 2014 г. се провежда Кампания „Здравословни храни и борба с наднорменото тегло" с партьорството на СОУ "Св.Климент Охридски", Ресурсен център и БЧК- град Ловеч.

В кампанията са предвидени обучителни дейности с децата от основен и прогимназиален курс, конкурси за рисунка, за видеоклип и за презентация по темата.

Децата от Ресурсен център са подготвили пиеска на тема "Здравословно хранене", която ще представят пред връстниците си на сцената на читалище "Наука" - Ловеч. Ще бъдат раздадени награди, финансирани от Министерство на здравеопазването по Национална програма за профилактика на хроничните незаразни болести.

Половината от възрастното население на Европа и едно от всеки пет деца са с наднормено тегло, като този брой нараства с 400 000 всяка година. Храненето на децата в Европа буди тревога. Преяждането е пряко свързано с все по-често срещаните сред децата диабет, рак и сърдечно-съдови заболявания. От друга страна, недохранването, водещо до анемия в предучилищна възраст, се превръща в ново предизвикателство.

Недохранването и затлъстяването при децата се наблюдават едновременно в страните от Източна Европа. У нас със свръхтегло са 19% от момчетата на възраст от 10 до 18 години и 16% от момичетата от 10 до 14 години. От затлъстяване страдат 8% от момчетата и 4% от момичетата от 10 до 14 години. Промените в съвременната система на хранене, като например по-висока консумация на обработени и фаст фуд (бързо приготвени) храни води до промяна в моделите на потребление. Глобализацията значително намалява присъствието на местни и традиционни храни. За съжаление тази тенденция изглежда се увеличава сред младите хора, където потреблението на нездравословни храни и намаляването на физическата активност са по-силно изразени.

В борбата със затлъстяването водеща е профилактиката. Избирането на здравословен начин на живот е от изключително значение за намаляване на здравословните проблеми, породени от небалансирано хранене