English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Петиция за здравно образование в училище

 
Коалиция от неправителствени организации и експерти от сектора, сред които специалисти от МЗ, Българската асоциация за семейно планиране, Асоциация на студентите-медици в България, Национален младежки форум, мрежата Y-PEER PETRI, сдружение „Жажда за живот", Фондация „СМАРТ", сдружение „Възможности без граници" и много други обединяват усилия за ангажиране на лицата, формулиращи политики на национално ниво в процеса по въвеждане на здравно образование в българското училище.

Здравето на човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но от конкретното му поведение, което се изгражда под въздействие натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора. Здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане (съгласно определението на Световната здравна организация.) е задача както на семейството, така и на обществото.

През последните 10 години в редица представителни за страната изследвания констатират изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведението, като:

  • Рисково сексуално поведение, включително: начало на полов живот на възраст 16 -17 години; широко разпространение на необезопасени сексуални контакти (40% от младите хора не са използвали презерватив при първия си полов акт); употреба на наркотици и алкохол преди и по време на полов акт; кратка продължителност на сексуалните партньорства; поддържане на паралелни сексуални отношения; сексуални контакти срещу пари и подаръци; 10 и повече години по-големи сексуални партньори;
  • Висока честота на ранната бременност (до 19 г.) и броя на абортите във възрастта 15-19 години (по брой на ражданията и абортите на момичета във възрастта от 15 до 19 години България, заедно с Русия и Украйна, е на първо място в Европа);
  • Нарастване разпространението на сексуално предаваните инфекции (броят на официално регистрираните случаи на заразяване със сифилис на млади хора до 17 години е нараснал от 4,4 на 100,000 през 1990 година, на 36,7 на 100,000 през 2001 г.); тревожно нарастване на броя на младите хора, заразени с ХИВ (над 50% от новорегистрираните ХИВ-серопозитивните лица са на възраст от 15 до 29 години);
  • Широко разпространение на употребата на цигари (независимо че се наблюдава трайна тенденция към намаляване на тютюнопушенето сред младите хора и у нас, България остава на четвърто място сред Европейските страни с най-високо разпространение на тютюнопушене в юношеска възраст);
  • Увеличаване на употребата на алкохол (всеки пети ученик на 16 години е пил 20 и повече пъти алкохол през последната година, а почти 2/3 от учениците са пили алкохол през последния месец от живота им);
  • Нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества (26% от от учениците на 16 годишна възраст поне веднъж са опитвали някакъв наркотик ; средната възраст на първа употреба на хероин е 18 години ; след 2000 година процентът на заразени с вируса на хепатит С сред лекуваните интравенозни наркомани достигна 70%);
  • Непрекъснато увеличаващ се брой деца, жертви на пътно-транспортни произшествия;
  • Нарастване на броя на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността от тях;
  • Широко разпространение на агресията и насилието в училище.

Цитираните данни са от Национално представително изследване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора на Министерство на здравеопазването, реализирано от ЕСТАТ, 2009 г.

За осигуряване на достъп на децата и младите хора до системно интерактивно и базирано на изграждане на жизнено важни умения здравно образование е необходимо да се отстоява здравното образование да станe част от задължителната подготовка на учениците, да бъде включено в държавното образователно изискване за учебно съдържание (или както беше предложено в новия закон – Държавен образователен стандарт за училищна подготовка) и часовете да се провеждат от учители, преминали специално обучение.

Петицията можете да подпишете тук.