English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФСУ „Жулевия дом“ стратира акция „Топлина“

 
ФСУ „Жулевия дом" стратира акция „Топлина". Тя има за цел набирането на средства за закупуване на нов климатик за Центъра за настаняване от семеен тип, управляван от организацията. От размера на набраните средства ще зависи качеството и марката на новия климатик, който трябва да бъде 24-ка.

Според възможностите си в случай, че решите да се включите в благотворителното мероприятие можете да го направите на следната банкова сметка:

РАЙФАЙЗЕН БАНК, ФСУ Жулевия дом
BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG22RZBB91551086634804,
БУЛСТАТ:112665044,

За всяко постъпление по сметката ще бъде изготвен протокол от Комисията по приемане на дарения, а резултатите ще бъдат обявени в интернет страницата на организацията.

Екипът на „Жулевия дом" отправя своите благодарности.

Коледното тържество на фондацията ще се състои на 16 декември 2014 г. от 10:30 часа в къщата на ЦНСТ за деца село Лесичово. То е под надслов „Коледа с приятели". Заповядайте!