English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Млади идеи за Европа: Ученици подготвят предложения за бъдеща енергийна политика

 
Днес стартира кампания под надслов "Млади идеи за Европа". Български младежи, паралелно със свои връстници от останалите страни от ЕС, ще формулират и обсъждат предложения за бъдещата енергийна политика на обединена Европа на фона на глобалната промяна на климата и стремежа към по-широко използване на възобновяеми енергийни източници, щадящи природата на планетата.

В основата на инициативата са четиридневни семинари, на които формираните групи от ученици във всички държави се запознават със структурите и начина на функциониране на европейските институции, на внасяне на предложения и формиране на политики, развиват идеите си за устойчива енергия, която да отговори на бъдещите нужди на Европа. Най-добрите предложения, които ще се представят и защитават публично на петия ден от кампанията във всяка от страните-участнички, ще бъдат включени в общ план за действие – "Нова енергия за Европа", който през декември ще бъде представен на Полското Председателство на Европейския съюз.

България се включи за първи път през миналата година с ученици от 91 НЕГ в София. Тогава в инициативата участваха 17 държави. Тази година идеята вече обединява всички страни-членки на ЕС и около 1000 младежи. Страната ни ще бъде представена от ученици от столичното 35-то СОУ "Добри Войников", а техни преки партньори ще бъдат младежи от немския град Алтдорф.

Партньор на проекта в България е Институт "Отворено общество" – София.

"Млади идеи за Европа" е инициатива на Фондация "Роберт Бош", предназначена за ученици от 9ти до 12ти клас. Тя цели създаването на пан-европейска мрежа, която да даде възможност на млади хора от Европейския съюз активно да участват в диалог за бъдещето на Европа. В пилотния проект през 2008 г. участват над 700 ученици от общо седем държави (Чехия, Словения, Естония, Дания, Германия, Обединеното Кралство и Испания).

Източник: Институт "Отворено общество", 10.10.2011