English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Сподели цвета ми

 
От 2011 г. правата на човека имат универсален символ - създаден от един човек, но предназначен за всички хора. Той обединява силуетите на два универсални символа - ръка и птица.

"Едно лого не може да промени света, но то е символ, около който хората могат да се обединят и така да променят света", казва създателят му.

"Сподели цвета ми" е кампания в социалните медии, която популяризира символа в България и дава възможност на хората да бъдат съпричастни и да се включат.

Водещо послание и визуален елемент в кампанията е синият цвят - цвета на символа на правата на човека.

Всеки може да сподели своя снимка със синя дреха или аксесоар с текст #СподелиЦветаМи във Facebook, Twitter или Instagram в знак на съпричастност.

Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой. Включи се в кампанията и сподели своя снимка в синьо във Facebook / Символ на правата на човека с текст #СподелиЦветаМи.

Бъди част от посланието на символа на правата на човека, имаме нужда от твоя глас, за да разкажем историята му.

Различни хора, еднакви права, един символ - универсален символ на правата на човека.

За повече информация Facebook / Символ на правата на човека и www.azsams.in