English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира кампания "Ти си важен"

 
МИКЦ „МЛАДЕЖКА ЗОНА" ПЛОВДИВ в партньорство със Сдружение „МЛАДЕЖИ ГЛАС – ПЛОВДИВ", АСОЦИАЦИЯ „ГОЛЯМ БРАТ, ГОЛЯМА СЕСТРА – БЪЛГАРИЯ", Сдружение „ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ" и Център за Социална Рехабилитация и Интеграция „ОЛГА СКОБЕЛЕВА" Пловдив стартира кампания "Ти си важен", насочена към стимулиране на младите хора в неравностойно положение към инициативност, творчество, предприемачество и пригодност за заетост. Кампанията ще се проведе през март и август.

Целта на кампанията е по атрактивен и достъпен начин да предостави информация и да насърчи активното включване на младите хора в неравностойно положение в социалния и професионален живот. Във всички събития ще вземат участие младежи на възраст 15-25 от гр. Пловдив, Община Раковски, Община Марица, Община Садово и Община Съединение.