English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включете се в подписка в подкрепа на основните училища и училищата в малките населени места

 
Приетият на първо четене проект на Закон за предучилищното и училищното образование предвижда VІІІ клас да бъде преместен в средната степен на образование и основните училища да обучават ученици само до VІІ клас. Народни представители предлагат да въведат ранен прием – още след V клас – в математическите и езиковите гимназии.

Ако тези положения останат в окончателния текст на закона, десетки  хиляди деца от села и градчета ще бъдат в класните стаи с една година по-малко или ще трябва да пътуват до друго училище от по-ранна възраст. Стотици основни училища в селските райони ще бъдат закрити, тъй като децата в тях ще намалеят поради механичното преместване на VІІІ клас в гимназиите. Качеството на образование в останалите основни училища - както в малките населени места, така и в много училища в градовете – рязко ще се влоши, тъй като учителите в V – VІІ клас няма да могат да направят необходимия норматив от часове и ще трябва да преподават по два, дори три предмета. Ранният прием след V клас ще доведе до преместване на децата на най-мотивираните родители, а основните училища ще се превърнат в образователни „гета", в които се обучават ученици с по-нисък социален статус. Всичко това ще доведе българското училище до още по-дълбока криза, ще увеличи рязко броя на рано напусналите училище и ще доведе до по-ниско качество на образование.

Нашите деца и цялото общество се нуждаем от нещо друго:

  • модерни училища не само в големите градове, но и в малките населени места: защото България е навсякъде и всички нейни граждани заслужават да получат образование;
  • качествено образование във всички училища: родителите имат задължение да изпратят децата си на училище, а държавата – да гарантира, че във всяко училище децата ще получат качествено образование;
  • класни стаи, в които децата на България учат заедно, независимо от социалния статус на техните родители, етническия произход и религията им

Нуждаем се от достъпно за всички качествено образование, което подготвя младите хора за успешен старт в живота!

Водени от тези разбирания, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе" и 277 училища от цялата страна инициираме петиция с предложения до Народното събрание. Те са насочени към предоставянето на гаранции за повишаване на качеството на образование, запазване и развитие на основните училища и училищата в селските райони. Предложенията  включват искане за оставане на осми клас в основната степен на образование, недопускане на ранен прием (от 5 клас) в профилираните гимназии, определяне на категория „училище, което е единствено в населено място", по-лесно реинтегриране в училище на отпаднали ученици и на български деца, които пътуват в чужбина със семействата си, недопускане на сегрегация на етнически принцип. Пълният текст на предложенията вижте тук.

Вносителите на исканията започваме да събираме подписи на родители и граждани в тяхна подкрепа. Присъединете се към нас! Подкрепете исканията и организирайте подписка!

Всеки може да помогне: принтирайте подписката от тук , а исканията от тук. Разговаряйте с родители, както и с всеки гражданин, който милее за образованието, за  бъдещето на селските райони и за развитието на България. Поканете ги да подкрепят подписката. Събраните подписи изпратете сканирани на amalipe.edu@gmail.com, както и на адрес: В. Търново 5000, п.к. 113, Център „Амалипе".

За повече информация, можете да се обадите и на 062/600-224.

Нека запазим и развием основните училища и училищата в малките населени места; нека дадем шанс за качествено образование в тях!

Краен срок за събиране на подписи: 21 март 2015 г.