English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Рекламират библиотеката пред ученици

 
Кампанията „Децата на Русе за Библиотеката" продължава в русенските училища. Целта й е да популяризира Детския отдел на библиотеката сред учениците от 1 до 4 клас, представяйки възможностите, които той предлага. Сред по-големите ученици са планирани представяния и събития, с които ще се даде възможност на всички, които биха искали да подкрепят инициативата, да дарят книги или доброволен труд, подпомагащ предстоящите събития в рамките на кампанията. „Децата на Русе за Библиотеката" стартира през месец август.

Източник: Дарик нюз, 02.11.20111