English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания "Ранно детско развитие в уязвими общности"

 


Чрез програма „Ранно детско развитие в уязвими общности", „Фондация за социална промяна и включване" работи превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности и всички негативни за развитието на децата последици, свързани с това.

Първият детски център, който предстои да заработи в идните няколко седмици, се намира в кв. Факултета (гр. София) - целта на фондацията е да предостави безопасно и безплатно място, където децата от ромската общност да получават грижа, обучение, подкрепа и най-вече насърчаване с цел да продължат образованието си, наравно с останалите деца.

В рамките на проекта се предвиждат съвместни дейности за родители и деца в посока осигуряване на начално обучение на децата.

Защо да ни подкрепите?

Защото мислим в перспектива - подготвяйки децата от уязвимата общност за включване в образователната система, ние ги подготвяме за бъдещето, за средата, за детската градина, за училището, в което често не успяват да се "впишат" поради липсата на социални умения, а понякога и поради липсата на базови познания като езика например. За по-подготвени деца, за по-образована общност, за едно по-високо ниво на квалифицираност - подкрепете ни:Снимка: Фондация за социална промяна и включване