English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект "Таблет за всяко дете"

 

Фондация "Хора за Хората" ще подари за коледа на децата от ДДЛРГ "Любчо Баръков" таблети. Ние смятаме, че ефективното прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката е от изключително значение за постигане на по-добри резултати в училище.Интерактивните методи за обучение са тенденция в много държави и вече ги виждаме в български училища. Забелязва се, че когато стане въпрос за подобряване качеството на образование, са намесени все новите технологии.Те са инструмент – важен, ценен и необходим в света, в който живеем.


Децата са 40 на брой.
Необходимата сума е 5000 лева.
Цената на един таблет е 125 лева.

Благодарим Ви!

Силвия Николова - управител
България,
1836 София,
жк."Левски-Г" бл.2Б
horazahorata.com
horazahorata@gmail.com
GSM:0877404076


Банкова сметка
Гр.София
Райфайзен Банк
IBAN-BG19RZBB91551003306038
BIC-RZBBBGSF