English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкрепа за ученици в неравностойно положение в Ловеч

 
Сдружение „Знание" Ловеч, се включи в реализирането на Програма „Равен шанс- достъп до средно образование", финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива", която има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата подкрепя закупуването на карти за транспорт и/или учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Бюджетът на програмата позволява финансирането на 11 ученика, поради тази причина, „Знание" стартира кампания за подпомагане на останалите кандидатствали ученици, отговарящи на условията.

Подпомагането се изразява в закупуването на транспортни карти, учебници, учебни помагала, дрехи.

Всеки желаещ да подкрепи тази кауза може да се свърже със Сдружение „Знание" – Ловеч на посочения по- долу телефон, или на място в нашия офис.

Адрес: Ловеч, ул. "Търговска" – 44
тел. 068/627 952