English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Петиция казва „НЕ на насилието!“

 

Петиция, която казва „НЕ на насилието“ стартира в интернет пространството. Инициативата е на българските клубове на „Зонта Интернешънъл“ и цели ратифицирането на т.нар Истанбулска конвенция от Народното събрание.

Конвенцията, в сила от 01.08.2014 г., е първият правно обвързващ инструмент, насочен специално към насилието над жените и домашното насилие. Тя определя задължителни минимални стандарти за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, за защита на жертвите, за санкциониране на извършителите. Конвенцията задължава държавите - страни по нея, да предприемат всеобхватни мерки за защита срещу всички форми на насилие, основано на пола, като изнасилване и сексуално насилие, домашно насилие, сексуален тормоз, преследване, насилствени бракове, генитално осакатяване.

Към днешна дата Конвенцията е подписана от 21 и ратифицирана от 18 страни-членки на Съвета на Европа. Република България е измежду 8-те страни-членки, които не са подписали Истанбулската конвенция.

Статистическите данни от последните години показват, че всяка трета жена в света е жертва на нападение, изнасилване или тормоз. В България жертва е всяка четвърта жена.

Според данните на Фондация „Джендър алтернативи“, представени от Татяна Рискова, между 40 и 50% от търсещите консултации за преживяно домашно насилие всеки месец в Пловдив са възрастни хора.

По думите й, жертвите на насилие все по-често са нападани от своите деца и внуци, вследствие на злоупотреба с алкохол, а в някои случаи - и след употреба на наркотични вещества.

На фона на ширещото се насилие в страната ни, с което ежедневно сме ангажирани, ние считаме, че изолирането ни от жизненоважните европейски стандарти за защита от насилие е недопустимо. Ето защо ние, Зонта клубовете в България, казваме: НЕ на насилието, ДА на подписването на Истанбулската конвенция!, заявяват от „Зонта Интернешънъл“.

Към момента, петицията е подписана от над 300 души. Подписът си, може да поставите ТУК.


Източник: Дарик, Пловдив