English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Имам приятел - добър самарянин

 
Кампанията „Имам приятел – добър самарянин" е спонтанен и доброволен обществен проект на Сдружение „Самаряни", който има за цел да популяризира и утвърди историческата, обществено-културната и духовна роля на дружествата, работили на територията на регион Стара Загора – „Добрий Самарянинъ" (03 март, 1899 г.), „Самарянка" (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин" (15 декември, 1911 г.) сред широката общественост в регион Стара Загора, както и да спомогне за повишаване на социалната отговорност и ангажираност на широк кръг от граждани.

За „Отличие на общността" може да се гласува oт 10 ноември 12:00 до 00:00 ч. на 10 декември 2011г.


Всичко, което нужно да направите, за да подкрепите номинация, е да посетите специално създадената на сайта секция "Гласуване", където ще имате възможност да разгледате деветте номинирани за годишната награда "Добрият Самарянин 2011". Използвайте синия бутон за гласуване, за да оставите своя вот.

Всеки може да гласува за неограничен брой номинации. Една номинация може да бъде подкрепена само по веднъж от човек.

Носителят на „Отличие на общността" – а именно този, събрал най-много гласове при онлайн гласуването, получава отличието  "Добрият Самарянин 2011".

Общественият комитет ще избере носител на годишната награда „Добрият Самарянин 2011? измежду всички изборени девет номинации. Победителите ще бъдат оповестени на церемонията по връчването на наградата „Добрият Самарянин 2011? на 14 декември 2011 г., чиито домакин ще бъде Регионален исторически музей Стара Загора. 

Номинации се приемаха от 8 март до 10 ноември 2011г. включително. Постъпилите допустими номинации (по ред на получаването им) можете да разгледате в секцията "Гласувай".