English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Казанлък: Сдружение „Бъдеще за децата” набира дарения в подкрепа на каузата „Прегръдка за всяко дете”

 
В рамките на проекта „Прегръдка за всяко дете” Центърът за обществена подкрепа в Казанлък към момента работи с 40 семейства за подкрепа по превенция на изоставянето и реинтеграция, предаде кореспондент на Радио „Фокус”. Проектът се изпълнява от Сдружение „Бъдеще за децата”. Целта на проекта е да бъде намален броят на децата, настанени в институции чрез създаването на система от подкрепящи услуги и дейности за родителите, на база комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. Той е част от Програмата „Вяра в децата и семейството”, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“. Сред случаите, в които се работи по превенция на изоставянето има и такива на непълнолетни майки.

В екипа по превенция при сдружение „Бъдеще за децата” са включени общо трима социални работника, психолог и медицинска сестра, които работят основно на терен и в общността. „Сформирането на мобилен екип и техните услуги се наложиха от условията на работа и рисковите групи, които подкрепяме. Освен предотвратяване на изоставянето на новородените или извеждане на деца от биологичните семейства, работим и в посока превенция на последващи рискови и ранни бременности”, каза още Невена Трифонова.

През месец януари 2016 година социалният работник на ниво „Превенция в Родилно отделение” е консултирал четири родилки, с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на детето. Направена е една напълно успешна превенция на изоставянето от организацията и екипът подкрепя жената и разширеното семейство в отглеждането на детето.

През 2015 година са консултирани общо 42 родилки в Родилно отделение с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на дететo и в пет от случаите е предотвратено изоставянето на деца. За двете години на проекта - от март 2014г. до декември 2015г. са консултирани общо 89 родилки в Родилно отделение на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и са реализирани общо шест успешни превенции.

Проектът „Прегръдка за всяко дете” изтича през месец март 2016 година.

От екипа на Сдружение „Бъдеще за децата” са категорични, че ще продължат да работят по Програмата за превенция и след приключването на проекта. Психосоциалните консултации на ниво Родилно отделение ще бъдат част от дейностите на организацията с цел осигуряване на подкрепа на родилките и разширеното семейство, и в общността. Съдействие за здравни консултации, повишаване на родителските умения и компетенции, предоставянето на частична материална подкрепа за нуждите на бебето са само част от допълващите услуги и дейности, с които ще продължи помощта към децата и техните семейства. За да помогне на повече деца да останат и отраснат в своите семейства Сдружение „ Бъдеще за децата” събира дарения от памперси, адаптирани млека, бебешка козметика, детски колички и легла.

Автор: Славяна ГАЙДАРОВА, Информационна агенция "Фокус"