English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Академия за мениджмънт в културата набира участници

 

Това е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет.

Тя ще включи 20 участници, от които 5 от общински културни институции в София, 10-12 от независими културни организации (НПО) от цялата страна и до 5 от културния сектор на съседни държави като Гърция, Румъния и Сърбия. Лекторите и обучителите са от европейските държави, представлявани от участващите европейски културни институти, и от България.

Срок за кандидатстване 20 март 2016 г.

Повече информация за програмата.