English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампании за превенция на трафика на бебета и ромски момичета под надслов "Не се продавай!" реализира Сдружение БРТИМ

 

Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) реализира информационни кампании за превенция на трафика на бебета и ромски момичета с цел сексуална експлоатация под мотото "Не се продавай!". Кампаниите са част от дейностите на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на ромите и други уязвими групи на територията на общини в област Русе”, финансиран по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на роми и други уязвими групи. Проектът се изпълнява от Община Русе, а Сдружение БРТИМ е партньор, реализиращ някои от дейностите.


Кампаниите са насочени към ученици и представители на ромската общност и другите, живеещи в сходно на тяхното положение в кв. "Дружба -2" (Селеметя), гр. Русе, и населените места на общините Борово и Иваново. Целта на кампаниите е да се повиши информираността и чувствителността на живеещите в ромските общности към проблема за трафика на хора, както и да се предизвикат дискусии с активното участие на гражданите и да се популяризират възможностите за превенция и противодействие на т.нар. "съвременно робство", чиито жертви стават най-често представители на уязвимите общности.


В периода януари-март 2016 г. се проведе първата информационна кампания, в която се включиха повече от 300 ученици и над 100 жители на кварталите с ромско население в Русе, Борово и Иваново. Следващата кампания предстои да стартира през месец май 2016 г. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.