English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Институт по социални дейности и практики стартира кампания срещу сексуалната злоупотреба с деца

 

На 22.11.2011г., ИСДП стартира кампанията „Престъпни ласки" срещу сексуалната злоупотреба с деца. Партньори в кампанията са Столична община, Община Шумен, Община Пазарджик, ДАЗД, радио N-Joy, bTV, агенция ГРЕЙ.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Детство без насилие" (финансиран от фондация Оук) и проект „Защита правото на детето, жертва на престъпление, на психологична подкрепа и щадящи процедури за изслушване" (финансиран от Програма „Основни права и гражданство" на ЕК)


Програма „Превенция на насилието" е дейност на сдружение „Институт по социални дейности и практики" – организация с нестопанска цел, която работи в областта на социалната политика и дейности в България от началото на 2001 година.


Основни цели на програмата са:

•Развитие на услуги за подкрепа на деца жертви и/или свидетели на насилие и техните родители

•Развитие на услуги за подкрепа на деца жертви и/или свидетели на насилие и техните родители

•Създаване на условия и гарантиране правата на детето при участието му в правни процедури

•Развитие на мрежа от професионалисти за застъпничество при участие на деца в правораздавателния процес

Сайтът на кампанията е www.detetosvidetel.org