English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Село – дар от природата"

 

Кампанията, "Село – дар от природата”, е насочена към възстановяване на екологичното равновесие на пространството за живот и земеделски трудови дейности в село Гега, общ. Петрич. Проблемът на селото е в нерегламентирано и самоволно установяване на застрашително голям брой сметища, които не само придават отблъскващ за живеене вид на селото, но и застрашават здравето на жителите, както и създават условия за нарастващо социално напрежение поради нерешимия със собствени средства проблем. След период от около 20 години, в който жителите не осъзнаваха сериозността на проблема, който ежедневно се утежняваше, към момента те признават открито сериозните измерения, до които е довело това неуправлявано и твърде подценявано поведение, готови са да вложат общи усилия за възстановяване на екологичното състояние на селото и да се сплотят около едно разумно решение и подкрепа за действие.

Село Гега се намира в Огражден планина, на 25 км от община Петрич и е традиционен център на 12 села, намиращи се в близост едно до друго. Въпреки че самото село не представлява туристически обект, в последните години се появи интерес към закупуване на имоти и заселване на няколко нови семейства, породен от здравословния и привлекателен климат на местността. Във връзка с близостта си до Чуруловския манастир и създадената еко-пътека се заблюдава засилен интерес към селото като изходна точка за туристически преходи. Като цяло селото понесе демографските последици на обезлюдяването и загубата на икономическа перспектива, които са типични за отдалечените и малки населени места в цялата страна. Единственото “богатство”, с което разполага село Гега е прекрасната природна даденост и климатът, подходящ за хора с дихателни проблеми. Жителите на селото са 247 души, като средната възраст е  около 55-60 години.

Проблемът, който придобива все по-сериозни размери и е свързан с перспективите на селото за укрепване и развитие, се състои в установяването през последните 10-15 години на значителен брой (четири) сметища на различни, неподходящи и опасни от екологична гледна точка места. Освен двете сметища, намиращи се в покрайнините и извън селото има още две, едното от които в самия център на селото, в района на училището, а другото – в непосредствена близост с пансиона “Антон Попов”, който е също в самото село и е една доскоро употребявана и напълно функционална сграда. Не само видът, но и постоянно увеличаващото се количество на сметищата унищожават напълно привлекателността на мястото, представляват заплаха за здравето на жителите и отнемат възможността селото да се ползва от природните си предимства.

Решението, предлагано от Фондация «Образователен форум» и подкрепено от съгласието на местните жители се състои в целенасочено осъществяване на следните дейности, с които да започне нова страница в отношението и поведението на общността в рамките на селското самоуправление:

1/ определят се за ползване само специализирани контейнери за сметоизвозване съвместно с Община Петрич.

2.1/  сметището в местността «Клисурата», на 300 м от самото село, което е ползвано от жителите до 1993 година де се почисти и отпадъците да се извозят до специализираното депо;

2.2/ трите други сметища, установени в пределите на селото се засипват с пръст, а, където е необходимо, боклуците се разчистват;

 

Дейностите, описани по-горе ще се осъществят с наета техника, където е необходимо платен труд, с доброволен труд на жителите на селото и с материали и техника, предоставени доброволно. Продължителността на кампанията ще бъде в рамките на 10 работни дни. В началото и в края се предвижда общо селско събрание с цел изясняване на общите задачи и поемане и разпределяне на ангажименти за съхраняване на резултата. Ще бъдат направени табели от траен материал, които ще допринасят за опазването на природната чистота на селото.  Общата оценка на проекта (техника, труд, материали, изграждане на циментова площадка за изгаряне на възможни отпадъци) е на стойност 26 000 лв.

Реализацията на кампанията ще донесе на селото здравословна среда, социална енергия и увереност в самостоятелното решаване на обществените въпроси. 

Фондация “Образователен форум”

Име на банката: Първа инвестиционна банка АД

Банков код: FINVSFBG

Банкова сметка:

BG86 FINV 9150 12BG NOKU 36