English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"РАДОСТно" – благотворителна инициатива за Деня на детето във Варна

 РАДОСТно! е една изложба, посветена на деня на детето - 1 юни. Младежка група „100ЛИЦА" Ви кани на 1 юни пред Козирката, Варна, от 17:00 часа на откриването на благотворителна изложба "РАДОСТно!". Чрез снимките на фотограф
a ТОНИ ПЕРЕЦ ще преживеем един ден на малката Радост. Радост е кукла, чийто дом е приказният КУКЛЕН ТЕАТЪР ВАРНА. Тя е снимана на ключови места в града ни и снимките имат за цел да провокират гражданите и гостите на Варна да отворят своите сърца за съпричастност към значими каузи. ЗАПОВЯДАЙТЕ! ЩЕ ИМА ПЕСНИ, ТАНЦИ И ЛАКОМСТВА. ЩЕ Е "РАДОСТно!"

Инициативата е в подкрепа на фондация „РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” с цел набиране на средства за проектиране, извършване на ремонтни дейности и оборудване на зала за кинезитерапия към „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности РАДОСТ – Варна”.

Всеки, които желае да стане съпричастен с каузата на младежка група „100ЛИЦА" и  Фондация „Радост за нашите деца” може да посети изложбата и да направи дарение в поставена за целта кутия или на банковата сметка на Фондация „Радост за нашите деца” Общинска Банка АД - BIC SOMBBGSF / IBAN BG20SOMB91301022266604

 

Изложбата е разположена на Козирката до 12 юни 2016г. всеки ден от 10.00 до 18.00ч.

..........................................................................

Фондация Радост за нашите деца е създадена през 2004 година като неправителствена организация, която работи активно за интеграцията на децата с увреждания. Членове на управителния съвет са родители на деца с увреждания. От септември 2008 г. организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост”. Към момента капацитета на Център „Радост" е 60 деца от 3 до 18 години и техните родители.

През 2012 г. Община Варна предоставя на организацията помещения за разширяване на социалната услуга. Предоставената за безвъзмездно ползване сграда се нуждае от основен ремонт. В сегашното й състояние, терапия за деца и консултиране на родители не е възможно да се извършва. За да се подобри качеството на социалната услуга е необходимо да се разшири съществуващата база, като се изгради кинезитерапевтична зала за децата.