English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Постоянен дом за къдроглавите пеликани

 

Дългогодишните ни усилия за опазване на къдроглавите пеликани се увенчаха с огромен успех!

 

През пролетта на 2016 г. къдроглави пеликани заселиха временните платформи в блатото Песчина на о-в Персин, а през май 2016 се излюпи и първото пеликанче в новата колония.

 

Заселването на платформите от този изключително рядък вид, осигури нова колония за страната ни. Така се увеличават шансовете на вида в България да оцелее. Втората колония е „застраховка" за популацията на вида у нас срещу всякакви заплахи, например болести, екстремни климатични явления и др.

 

Трите наколни дървени платформи бяха изградени от екипа на БДЗП през 2011 и 2012 г. като средство за привличане на птиците. Те обаче са временно решение. Веднъж заселили се на мястото, пеликаните имат нужда от устойчиви насипни острови, декорирани максимално до естествения облик на предпочитания гнездови субстрат на пеликаните.

 

Само 277 къдраглави пеликана са останали в България. Помогнете за опазването им, подкрепете създаването на подходящи условия за живот на втората колония в България!

 

ДАРЕТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ДОМ ЗА КЪДРОГЛАВИТЕ ПЕЛИКАНИ


Източник: Българско дружество за защита на птиците