English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация "Заслушай се" набира средства за онлайн платформата за равен достъп на хора с увреден слух

 
Фондация "Заслушай се" стартира кампания за набиране на средства в световната платформа Indiegogo. Събраните средства ще бъдат използвани за завършването на Онлайн платформата за равен достъп на хора с увреден слух. Сигурни сме, че ако ДАРИШ и ако достигнем до 2000 приятели и всеки ни подкрепи с по 10$ ще постигнем целта си! За което ти благодарим предварително! Това е начина да изпълним нашата кауза.