English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ




Нова подписка в защита на Природен парк 'Витоша'

 
Скъпи приятели,

във връзка с развилите се през декември 2011 г. събития и опитите под натиска на частни фирми да бъде променен Законът за горите, което ще улесни застрояването на горите със ски съоръжения, без съответните инвеститори да са длъжни да заплащат такси, да се явяват на търгове за придобиване на право на строеж на нови и право на стопанисване на съществуващи ски писти, инициираме нова подписка в защита на Природен парк "Витоша", която ви призоваваме да подпишете и разпространите сред своите приятели. Непосредствено застрашена е Витоша, но в опасност отново са и останалите ни планини, където има апетити за нови ски писти и съоръжения - Рила, Родопите, Пирин.

Подробности за планираните промени в Закона за горите

До

Министър-председателя на Р България
Главния прокурор на Р България
Министъра на околната среда и водите
Председателя на Изпълнителната агенция по горите
Кмета на Столичната община
Председателя на Народното събрание

Подписка в защита на Природен парк Витоша

През декември 2011 г. Министерски съвет прие да придвижи към Парламента поправки в Закона за горите, които позволяват по-бързо, по-лесно и по-евтино строителство на ски съоръжения в горските територии. Поправката сe придвижва непрозрачно, без обсъждане, при неспазване на закона за нормативните актове. Облагодетелствани от нея ще бъдат тези, които получиха на безценица държавни гори чрез заменки в нашите планини, както и неизвестните собственици на офшорните компании, които планират застрояване на най-стария парк на Балканите – Витоша.

Природен парк Витоша е в опасност.

Обявен е конкурс за позицията директор на природния парк. Както бяха удовлетворени исканията на една частна фирма за промяна в закона, така имаме опасения, че ще бъдат удовлетворени исканията им за смяна на човекът, който досега отстояваше професионалната си и гражданска позиция и не позволи застрояване на защитената територия на столичани.

Не са наказани и виновниците за едно вече извършено престъпление. През октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника бяха унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - "морените". И всичко това в най-стария парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Настояваме:

1. Народното събрание да не приема предложените поправки в закона загорите.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.

3. Изпълнителна агенция по горите да не се поддава на натиска за смяна на досегашния директор на природен парк Витоша.


За да подкрепите кампанията и подписката можете да натиснете тук.